Wat is de Paramatma?

KLIK HIER VOOR AFBEELDINGEN EN VERSCHIJNINGSVORMEN VAN PARAMATMA

Wat is de Paramatma? De Moolamantra (met name de eerste twee regels) helpt ons om de Paramatma te begrijpen. De Moolamantra verwijst naar de verschillende bestaansniveaus van God. En ook hoe God zich manifesteert.

Moolamantra: 1. Om – Sat Chit Ananda Parabrahma – 2. Purushotama Paramatma – 3. Sri Bhagavathi Sametha – 4. Sri Bhagavathe Namaha.

Brahman – Parabrahma

Het Om- of Brahman-niveau is de absolute oerbron. Het is Alles èn Niets. Het is Puur, Zuiver Bewustzijn, eeuwig en onbegrensd. Het is de abstracte, onpersoonlijke, Goddelijke werkelijkheid wat nooit direct kan worden gekend. Het ligt buiten de mogelijkheid van menselijke ervaring.

Brahman manifesteert zich als Parabrahma wat drie kwaliteiten heeft: Sat, Chit, en Ananda – Waarheid/Bestaan, Bewustzijn (ofwel pure Intelligentie), en Gelukzaligheid. “Sat Chit Ananda Parabrahma” is en beschrijft in z’n geheel het wezen van het oer-Licht (Jyoti). Dit Goddelijke Licht is de manifestatie van de oerbron Brahman.

Purushothama

Uit weer Parabrahma ontstaat het Purushotama-niveau van Goddelijk bestaan. Dit is een “Loka”, een dimensie van God, waar geascendeerde, d.w.z. hoge geëvolueerde, verlichte en God-gerealiseerde zielen kunnen verblijven. Van hieruit kunnen zij zich nog in dienst stellen van bv. de mensheid, maar ook van elke andere planetaire of stellaire levensvorm, waar dan ook in het universum.

Volgens Sri Bhagavan verblijven o.a. Christus en vele anderen, op het Purushotama-niveau. Hier hebben zij voor gekozen. Terwijl bv. Sri Adi Shankara, na zijn leven op aarde, er voor koos om helemaal op te gaan terug in het Goddeljke Licht van de Parabrahma-dimensie. Vanuit dit Licht wordt alles geschapen, waarnaar uiteindelijk alles weer terugkeert.

Wil men dienstbaar kunnen zijn vanuit Purushotama, dan moet men echter “afdalen” naar of gebruikmaken van het Paramatma-niveau. Alleen deze dimensie van God biedt de energetische mogelijkheid om, voor de mensheid, in fysieke vorm te kunnen verschijnen.

ParamatmaParamatma - Different-Effects-of-The-Paramatma-Feature

Op het niveau van Paramatma is hier als het ware al het nodige spirituele “instrumentarium” voorhanden. Daarmee kan de Paramatma echt daadkrachtig uit de voeten. En daarom ook materiële, psychische, emotionele en spirituele transformaties tot stand brengen in de 3-D dichtheid van ons aardse bestaan.

Ook materialiseren vanuit het niets behoort tot de mogelijkheden van de Paramatma. Dit soort van Goddelijke manifestaties wordt door de mens gezien als wonderen. Klik HIER voor foto’s van Srimurti miracles.

Paramatma als het Hogere Zelf

Paramatma als het Hogere Zelf

Ieder mens heeft zijn/haar eigen Paramatma-werkelijkheid, ook bekend als Antaryamin, de “inwonende God”, of het hogere of goddelijke Zelf. Het hogere Zelf of Antaryamin van bv. Kees, zou je kunnen noemen “Paramatma Kees” en van Hetty “Paramatma Hetty”. Wanneer er een volledige eenheid en verbondenheid is met dit niveau, noemen we het God-realisatie.

Voor de meeste mensen echter is het bereiken van God-realisatie niet een actuele wens. Maar in geval je hier wel naar wil streven, kun je òf proberen het helemaal op eigen kracht zelf te bereiken (de lange weg), òf de hulp inroepen van wie die dit al heeft gerealiseerd, bv. Jezus, Rama, Krishna of Boeddha, etc. (dit is de korte weg).

Je kunt er daarom gewoon voor kiezen. Dus, voor wie niets met God heeft, kan het helemaal zelf doen. En daar is niks mis mee. Voor wie wel Goddelijke hulp op prijs stelt, daarvan zegt Bhagavan: “Creëer je eigen God” c.q. je eigen Paramatma.

Het is dan jouw hogere Zelf of Antaryamin die de vorm aanneemt van de Paramatma van jouw voorkeur, bv. Paramatma Jezus, of Paramatma Boeddha, etc. Maar soms is het ook zo, dat jouw hogere Zelf voor jou een specifieke Paramatma kiest, omdat die het beste bij je past.

Zo kon het gebeuren dat een Boeddhistische abt van een Boeddha-tempel in Thailand tijdens een Sacred Chambers proces tot zijn verbazing Jezus (dus Paramatma Jezus) voor zich zag verschijnen, i.p.v. Boeddha.

Specifieke Paramatma

De Sacred Chambers wordt bewoond door een specifieke Paramatma. Het is de “Golden Orb Paramatma” of “Chambers Golden Orb”, die tegenwoordig alleen nog maar wordt aangeduid als “Golden Orb”. Het is deze Golden Orb Paramatma die contact maakt en communiceert met jouw Paramatma, dus jouw hogere Zelf of Antaryamin.

Zo weet de “Golden Orb Paramatma” in “overleg” met iemands Paramatma, en oriënterend op iemands voorkeur, welke vorm van Paramatma het moet aannemen. Dit is dus helemaal afhankelijk van de persoon die de Sacred Chambers betreedt en het proces doorloopt. Voor bv. een Moslim zal er geen persoonlijke vorm van God verschijnen, maar is de Golden Orb Paramatma puur, vormloos Licht. Zo laat de Paramatma iedereen in zijn/haar eigen waarde.

———————————————-

DEFINITION of PARAMATMA:

The Paramatma comes into existence when the absolute, formless, unfathomable God becomes manifest as the holy and sacred Higher Self of every lifeform, capable of appearing in any shape or non-shape.

Starling murmuration7 - One starling and the flock

Thousands of starlings taking the shape of a bird

Thousands of starlings taking the shape of a bird

Example:

Every individual starling bird has its own Paramatma (Higher Self) which is part of the overall Paramatma Starling, the Paramatma of the starling specie. In its turn the Paramatma Starling is part of the overall Paramatma Bird, the Paramatma of all bird species, which in turn is part of the Paramatma Animal, the Paramatma of the animal kingdom.

The Paramatma of the starlings made visible – click next link to see the Paramatma in action:  Amazing starlings murmuration

In this video clip, the invisible Paramatma of the starling specie is becoming visible through a beautiful divine dance choreography performed by a huge flock of thousands of starlings.

This phenomenon where the Divine as the Paramatma becomes visible in the collective can also be observed in ant colonies, in the bee population or within many species of fish. Also in large herds of deer, gnu, buffalo, etc.

—————————————————

Wat of wie is God?

Vraag aan Sri Bhagavan: Waar komt Genade (Grace) vandaan? Van God, van de Antaryamin of van U Sri Bhagavan?

Antwoord: “Kijk, je moet eerst begrijpen wat God is. God is niet een persoon. God is absoluut; het is aanwezig in alles en iedereen.

God is ook de Antaryamin (de inwonende god in iedereen). De Antaryamin is dus óók de absolute God, de almachtige God. De Antaryamin heeft in feite geen vorm. Maar je kunt het wel in elke gewenste “vorm” gieten en dan zal het die “vormpersoonlijkheid” aannemen.

Het is dus niet zo, dat de Antaryamin een persoon is binnenin je. Nee. Er is zelfs helemaal geen persoon in je, want jij bent zelf geen persoon. Er zijn alleen persoonlijkheden in je.

Dit nu, is te vergelijken met God als Antaryamin (of als Paramatma, je eigen Hogere Zelf). De Antaryamin kan (net als je kleine ik) ook vele persoonlijkheden aannemen. Echter, de persoonlijkheden die de Antaryamin kan aannemen, zijn bijvoorbeeld al die God-gerealiseerde mensen die ooit op aarde hebben geleefd (zoals Jezus, Boeddha, Rama en Krishna, etc).

Het zijn dus bijzondere persoonlijkheden die de Antaryamin aanneemt. En zelfs meerdere van deze verschillende persoonlijkheden kan de Antaryamin aannemen, niet alleen maar één of twee.

Nu, als je dat niet wilt, dan kun je de Antaryamin ook in een vormloze vorm gieten, zoals Licht, en je dan daartoe richten, en daarmee praten. Dus met dit Licht dan zo een levende relatie hebben. En als je dat ook niet wilt, dan kies je een vorm die wel bij je past en ga je van daaruit verder.

Maar als je wilt Ontwaken, dan moet wel er een sterke band zijn met jouw innerlijke God. De wijze waarop je met die innerlijke God een relatie wilt hebben, is helemaal jouw zaak. Dat kan zijn als een moeder, als een vader, als een vriend of wat maar ook.

Maar van nature dus heeft de Antaryamin geen vorm, jij bent degene die jouw Antaryamin ontwerpt”.

 

Terug naar:

Sacred Chambers Proces

Procedure Sacred Chambers proces

Praktische informatie

Testimoniums

Q&A over o.a. Sacred Chambers

Foto-galerie – verschijningsvormen van Paramatma

Foto-galerie – Srimurti miracles

Aanmelding

Sacred Chambers locaties in Nederland