Doelgroep

Afhankelijk van uitgangspunt en doelstelling:

Leidinggevenden, beleidsmakers, HRD/HRM-professionals, iedereen met klant- of cliëntgerichte functie.

Verder, functionarissen op gebied van o.a. onderwijs, gezondheid, openbaar vervoer, veiligheid en bewaking.

En (groepen) personen die onder soms extreme of aanhoudende druk moeten presteren, zoals (top)sporters, acteurs/performers, ‘dead-liners’, enz.