Aikido

Aikido – de Weg van de Vrede
“De technieken van de Weg van de Vrede veranderen voortdurend; elke ontmoeting is uniek en de juiste reactie moet zich op een natuurlijke manier aandienen. De technieken van vandaag zullen er morgen anders uitzien.

Raak niet verwikkeld in de vorm en het uiterlijk van een uitdaging. De Vredeskunst heeft geen vorm – het is het schouwen van de geest.”

– Morihei Ueshiba

 

 WAT IS AIKIDO?

Aikido is bij uitstek Oneness in Action. Aikido staat letterlijk voor een methode, een weg, een kunst (Do) van harmonische manifestatie van Liefde (Ai) en Levensenergie of Levenslicht (Ki).

Morihei Ueshiba

De grondlegger van Aikido is Morihei Ueshiba O-sensei (1883-1969), een van Japan’s meest vooraanstaande Budo-grootmeesters, een tot Zelfrealisatie gekomen martial artist.

Aikido is een moderne vorm van Budo (martial art) afkomstig uit Japan, die de sprong heeft gemaakt van de puur traditionele fysieke, technische vorm van Budo naar een spirituele, non-technische, energetische vorm van Budo.

Aikido is een bewegingskunst waarbij de stilte van het onbeweeglijke, de actie van de bewegingsvorm voedt en accentueert.

Aikido is een vredesweg die duellerende dualiteiten onophoudelijk met elkaar verzoent en in balans brengt. Aikido verenigt opposities door te streven naar een toenemende verbinding met de Universele Spirit (Shin) of oorspronkelijk Eenheidsbewustzijn.

- Ki -

– Ki –

Aikido als vredesweg bestrijdt al het strijdige met “het Zwaard van Vrede”, het levensvuur of levenslicht (Ki), dat van nature transformeert en verzoent.

Dit verloopt bij Aikido niet zo zeer door te Doen, maar door te Zijn. De actie van in het Zijn te zijn centreert en geeft kracht aan de actie van Doen – dit is in de kern Oneness in Action.

– Shin –

Onbegrensdheid, vormloosheid en oneindigheid zijn de sleutelwoorden, de kern-aspecten, voor de beoefening van Aikido. Het zijn juist deze abstracties die, omwille van een wenselijke, concrete Aikidopraktijk, dus voor een effectieve, en verdiepende werkzaamheid van Aikido, onvermijdelijk zijn.

 

Vormloze vorm

“… daarom heeft een leger net zomin als water een constante vorm; het vermogen de overwinning te behalen, hangt af van het vermogen jezelf voortdurend te veranderen in de richting van meer en meer vormloosheid (en je vanuit vormloosheid af te stemmen op de tegenstander).

Het einddoel bij het formeren van een leger is het bereiken van vormloosheid.

Als je geen vorm hebt, valt er voor de tegenstander niets te ontdekken en kan er geen strategie uitgestippeld worden.”

– Sun Tzu (Chinees krijger, strateeg en filosoof)

 

Enkele effecten van Aikido-beoefening

– Verbeterde weerbaarheid

– Meer assertiviteit

– Ontwaken van de “spiritual warrior” in jezelf

– Toenemend vermogen om te gronden of te aarden, en gecentreerd te blijven

– Toenemende flexibiliteit van lichaam en geest

– Angstreductie

– Aanpassingsvermogen

– Grotere vitaliteit tot op hoge leeftijd

– Betere algemene gezondheid

– Makkelijker omgaan met hectische situaties

– Vecht-Vlucht reacties kunnen ombuigen naar Blijf-Speel reactie

– Betere concentratie

 Aikido-logo

AIKI - HARMONIE VAN HET UNIVERSUM

AIKI – HARMONIE VAN HET UNIVERSUM