Bevrijdingsmantra


 

MOKSHA SHLOKA

Aum

Moksho Nama Jeevasya Vimuktihi Ethasmath

Indreeyanam Vimuktihi Ethasmath

Ahankarath Vimuktihi Ethasmath

Manaso Vimuktihi Ethasmath

Gnatasya Bandath Vimuktihi Ethasmath

Samskrther Bandhath Vimuktihi Ethasmath

Samajasya Bandath Vimuktihi Ethasmath

Karmano Bandhath Vimuktihi

Iti Satyam Satyameva Satyam

– Sri Bhagavan

 

Vertaling

Ontwaken

is bevrijding van het leven

is bevrijding van de zintuigen

is bevrijding van het zelf

is bevrijding van the geest

is bevrijding van kennis

is bevrijding van conditionering van cultuur

is bebrijding van de maatschappij

is bevrijding van werk

Dit is Waarheid

– Sri Bhagavan

 

MOKSHA NAMA MANTRA of SUTRA – Mantra/Sutra voor bevrijding

Het is heel goed mogelijk dat je tijdens Oneness bijeenkomsten kennis maakt met niet alleen de Moolamantra, maar ook met de Moksho Nama mantra, ook wel Bevrijdingsmantra of -sutra genoemd. Het is een heel bijzondere mantra die Sri Amma Bhagavan van groot belang achten binnen elke vorm van onderwijs.

Deze mantra was altijd het leidende motto (satya – hoogste waarheid) geweest van de Jeevashram school die Bhagavan in de jaren tachtig leidde als hoofd van die school. De Moolamantra is pas later geïntroduceerd, maar beide mantra’s zijn naast de Deeksha de belangrijkste tools van de Oneness University.

De leerstof op de Jeevashram school had tot doel de leerlingen te brengen tot de permanente staat van volledige ontwaking. Elk onderwijsprogramma, ongeacht de specifieke inhoud ervan, zou de student bewust moeten laten zijn van het belang van totale bevrijding.

Symbool van Vrijheid

Symbool van Vrijheid

De mens zou in de kern niet moeten zijn gebonden door de beperkingen van een leven in dualiteit. Ook niet moeten zijn gebonden door de zintuiglijke indrukken. Men zou vrij moeten zijn van de invloed van het individuele zelf, en vrij moeten zijn van de “mind”. Vrij zijn ook van elke aangeleerde kennis, inclusief spirituele kennis; vrij zijn van de cultuur waarin men leeft; vrij zijn van de heersende maatschappij; en vrij zijn van werk, d.w.z. geen slaaf te zijn van de eigen werkzaamheden en handelingen èn de resultaten of producten ervan.

De Moksho Nama mantra heeft de kracht elke leerling en student in zijn proces naar totale ontwaking of bevrijding te ondersteunen. Daarom is deze mantra ook nu nog steeds het leidende principe (Iti Satyam – dit is de Waarheid) van de Oneness University – “to set humanity free”.

Het is goed om regelmatig de mantra op de juiste wijze te reciteren of te chanten, in het Sanskriet. Contempleer daarnaast ook vaak over de betekenis ervan voor een ruimer inzicht en een grotere bewustheid. Chant deze mantra altijd vanuit een diep innerlijk gevoel van bevrijding. Dit is van groot belang wil de mantra tenminste optimaal effect hebben.

Met deze Bevrijdingsmantra heb je opnieuw een belangrijk hulpmiddel om je te bevrijden en om vrij en onafhankelijk te blijven van bindende invloeden die op elk vlak van het leven dagelijks onophoudelijk op je af komen. Dan ben jij het niet meer die in de greep is van de omstandigheden, maar kun je er van los komen.