WORKSHOPS DIVINE AIKIDO Introductie

Morihei Ueshiba:

“Op het grove niveau van de zintuigen is het niet mogelijk de Divine waar te nemen. De Divine is binnenin je, nergens anders. Verbind je met de Divine, en je zult in staat zijn overal de Kami te zien waar je ook bent, maar probeer je er niet aan vast te houden.” 

 

O-Sense’s sayings on the Divine

 

 

TREED  MET “DIVINE AIKIDO”

IN DE SPIRITUELE VOETSPOREN 

VAN MORIHEI UESHIBA

 

Niet via de weg van langdurige en moeilijk uit te voeren oude Shinto-praktijken. Ook niet via ondoorgrondelijke theorieën, of ingewikkelde technieken. Maar met eenvoudige aanwijzingen en oefeningen die iedereen kan doen en die ook meteen resultaat opleveren.

UNIEKE, KORTLOPENDE ALTERNATIEVE AIKIDO WORKSHOPS VOOR 3 DOELGROEPEN:

1. Niet-aikidobeoefenaars

2. Aikidobeoefenaars

3. Aikido-instructeurs/-leraren

Meer info Workshops 

 

–  Eenvoudig, maar zeer ervaringsgericht energie- en lichaamswerk voor diepgaande transformaties.

–  Werkwijze: Een op de individuele persoon toegesneden één-op-één aanpak.

–  Een training die je stapsgewijs naar de kern brengt van Aiki: de bijzondere dynamiek die zo kenmerkend is voor Ueshiba’s Budo.

–  Aiki is Divine Dynamiek, een door de Divine geleide dynamiek waarbij niet de (bedachte) Activiteit, maar de (spontane) Actie regeert.

–  Actie vanuit het Nu-moment – de “Oneness Action”.

 

Onder leiding van Will Stoelman, onafhankelijk Aikidoleraar en voormalig Chief Instructor Aikido Yuishinkai The Netherlands.

 

“Ik ben Spirit”

Uitgangspunt van deze workshops is het veel gebruikte spirituele begrip – “Ik ben Spirit”, ofwel: “Ik ben Kami” (Japans voor Divine Spirit). Het kan ook worden vertaald als: “Ik ben Universal Mind”, “Ik ben Divine”, “Ik ben het Hogere Zelf”, “Ik ben Zuiver Bewustzijn”, “Ik ben het Absolute Zijn”, “Ik ben de Universele Natuur”, “Ik ben Onbegrensdheid”, etc. Dit in navolging van wat de grondlegger van Aikido, Morihei Ueshiba Osensei van zichzelf beweerde: “Ik ben het Universum”.

“Ik ben Spirit” is het equivalent van de Sanskriet mantra: “Tat Twam Asi” – “Ik ben Dat”. Het drukt de universele waarheid uit, dat we niet alleen het Allerhoogste belichamen, wat we in wezen zijn, maar dat “Dat” ook staat voor elke wens die we hebben en elke keuze die we bewust of onbewust maken. Alles wat we invullen voor wat “Dat” zou kunnen zijn (klein of groot, profaan of verheven, begrensd of onbegrensd, positief of negatief), bepaalt onze realiteit.

In deze workshops, tot welke doelgroep je ook behoort, kiezen we bewust voor de hoogste werkelijkheid die we zouden willen en zouden kunnen zijn. En dat is niet minder dan onze eigen Divine-, onze eigen Kami-werkelijkheid.

 

Doelgroep 1 – Niet-aikidobeoefenaars: Heb je altijd al aikido willen doen? Maar je vond/vindt het te ingewikkeld? Leer de essentie van aikido zonder moeilijke technieken. Ontwikkel je Ki-kracht en kom in eenheid met je Hogere Zelf. Direct toepasbaar in je leven.

Doelgroep 2 – Aikidobeoefenaars: Breng je aikido, ongeacht de stijl die je beoefent, snel op een hoger peil met de principes van Meesterschap. Ontvang een veelheid aan praktische handvatten van energie-werk om je aikido-technieken te verfijnen.

Doelgroep 3 – Aikidoleraren: Ervaar, net zoals Osensei, jouw Divine-werkelijkheid. Creëer, ontwikkel en onderhoud een band met jouw Kami. Dit geeft verdieping aan jouw aikido en jouw leraarschap. Het geeft meer inhoud aan de lessen die je geeft, en meer kwaliteit aan jouw leven.

 

–  Deze intensieve workshops (voor elke doelgroep 3 trainingsbijeenkomsten – 2 dagdelen en 1 hele dag) beogen een hoogstaand eindresultaat.

–  Om voor iedereen het optimale effect uit de training te halen, is een persoonlijke benadering, op basis van één-op-één coaching *, onontbeerlijk. Will Stoelman, een leraar met 53 jaar aikido-ervaring, en die door Divine interventie zelf tot de realisatie van permanente Ontwaking is gekomen, staat garant voor dat optimale resultaat.

* Op nadrukkelijk verzoek kunnen deze workshops ook worden gevolgd met 2 personen, bv. met een partner of vriend/vriendin. Beiden melden zich dan afzonderlijk aan.

 

Meer info WORKSHOPS

Meer info O-SENSEI’S DIVINE AIKIDO

O-SENSEI’S SAYINGS ON THE DIVINE

Meer info WAT IS AIKIDO?