Opbouw Ki-training

Normaal gesproken bestaat Ki-training uit de volgende onderde­len: 1. Ki-stilteoefening, 2. Ki-ademhalingsoefening, 3. Ki-lichaamsoe­feningen, en 4. Ki-tests. Al deze onderdelen hebben tot doel om op verschillende niveaus van ‘lijfelijk’ functioneren te ervaren en te leren, hoe je met bewuste aandacht (dus met Ki) meer ‘JEZELF  kunt  ZIJN’ (en kunt blijven).

Ki-tests

Echter, tijdens een seminar of trainingssessie zal het accent voornamelijk worden gelegd op de Ki-test methode, omdat dit onder­deel in het algemeen door de meeste deelnemers als het meest praktisch wordt ervaren. Deze Ki-tests namelijk leiden nogal snel tot relevante resultaten.

Maar als de tijd het toe laat, of indien gewenst, kunnen met het oog op verdere verdieping of uitbreiding van ervaring de andere onderdelen van Ki-training eveneens aan bod komen.

Basis Ki-training

Ki-training kan, qua inhoud en tijdsduur, via uiteenlopende cursusvormen worden aangeboden. Wat het meest voorkomt, is een seminar van één of twee dagen. Daarnaast is het mogelijk om korte of langere trainingstrajecten van wekelijkse sessies te volgen.

Vooral de tweedaagse (basis) Ki-training, biedt alle nodige oefenmaterie met daaraan verbonden ervaringen en in­zichten, om deze in het persoonlijk, dagelijks functioneren in de praktijk te brengen en er blijvend voordeel van te hebben. De (basis) trainingen worden gegeven in een vorm van performance-presenta­tie. Het is een eerste inleiding en kennismaking van de mogelijkheden (de werking en effecten) van Ki-training. Daarbij komen de bekende Ki-tests in combinatie met praktische (lichaams)oefeningen duidelijk aan bod om de werking en het resultaat van Ki te ervaren.