Voorbeeld* Ki-training

Thema:                  ‘JEZELF  ZIJN’ :  hoe doe ik dat?

Doel:                      Leren je op eenvoudige wijze af te stemmen op je eigen Innerlijk Centrum van balans en kracht, en daardoor te ervaren om meer echt ‘Jezelf te Zijn’.

Deelnemers:          max. 12

Benodigdheden:     Makkelijke, loszittende kleding.

Werkwijze:             In groepjes van twee of drie personen, maar ook wel individueel.

 

VOORBEELD *   INHOUD  KI –TRAININGSPROGRAMMA  (Eén dag Basis Ki-training)

1.  Welkom en Kennismaking

– Overzicht en dagindeling

2.  Wat is Ki-training?  Inleiding

– Korte uitleg: geschiedenis, doel

– Introductie 4 basis Ki-principes

3.  Meten is Weten

– De Ki-test methode als ‘meetinstrument’

4.  Eerste Ki-principe:  Schep Innerlijke Singulariteit

– Uitleg en demonstratie Ki-test(s)

– Gezamenlijk oefenen en ervaren

– Interpretatie/evaluatie van ervaring en resultaat

5.  Tweede Ki-principe:  ‘Bespan’ de Ontspanning

– Uitleg en demonstratie Ki-test(s)

– Gezamenlijk oefenen en ervaren

– Interpretatie/evaluatie van ervaring en resultaat

6.  Derde Ki-principe:  ‘Bekrachtig’ de Zwaartekracht

– Uitleg en demonstratie Ki-test(s)

– Gezamenlijk oefenen en ervaren

– Interpretatie/evaluatie van ervaring en resultaat

7.  Vierde Ki-principe:  Stuw en Stuur de Aandacht

– Uitleg en demonstratie Ki-test(s)

– Gezamenlijk oefenen en ervaren

– Interpretatie/evaluatie van ervaring en resultaat

8.  Het ‘Ki-test Basis-Pakket’:  Het ‘standaard gereedschap’

– Het vermogen ‘Jezelf te Zijn’ bijschaven, op peil houden en verder ontwikkelen.

9.  Aanwijzingen en Oefeningen: om wanneer noodzakelijk of ge­wenst, snel in je Innerlijk Centrum, of in je Kracht te komen.

10. Evaluatie en Afsluiting

 

Tijdens de Ki-training wordt ook stil gestaan bij een aantal belangrijke aspecten van het thema ‘JEZELF  ZIJN’, o.a.: Zelf-verzekerdheid; Bewust zijn; Standvastigheid; Onverstoorbaar­heid; Flexibiliteit; Innerlijke kalmte; Kunnen relativeren; Realiteitszin bewaren; Je eigen mogelijkheden en beperkingen kennen; Openheid naar anderen; Individuele integriteit. Deze aspecten worden in relatie gebracht met de Ki-principes.

 

* Thema, Inhoud en Programma worden afgestemd op doelgroep en doelstelling.