Weerbaarheid

Een anti-agressie training op basis van Ki-training en Ki-Aikido

Van Weerloos naar Weerbaar

Ofwel: de kunst van het “weer Baar” worden


Zelfbewustheid:  zelfonderzoek, zelfconfrontatie, zicht op jezelf

Zelfstandigheid:  zelforiëntatie, zelfafhankelijkheid

Zelfredzaamheid:  zelfgenoegzaamheid, zelfscheppend

Zelfvertrouwen:  zelfovergave, zelfoverwinning

 

ESSENTIE VAN WEERBAARHEID

Normaal betekent Weerbaar: ‘in staat tegenstand of weerstand te bieden’ of ‘verdedigbaar’.

Onder Weerbaar kunnen we ook verstaan: ‘weer baar’ zijn, ‘opnieuw baar’ zijn,puur (zonder vermomming)’ zijn.

Dus Echt zijn, je-Zelf zijn. Zijn wie je echt bent.

Net zo kan ‘Weerstand bieden’ hier worden opgevat als ‘her-positioneren‘, ‘opnieuw je positie innemen’, of: ‘weer een nieuwe positie’ innemen: nl. de non-positionele positie.

Dit vraagt om maximale flexibiliteit en stabiliteit, i.p.v. een starre opstelling. Weerbaarheid is ontstelling van ‘oude’ opstelling en je continu vanuit een expansieve positionering verbinden met de ander (het andere).

‘Weerloos zijn’ kunnen we op dezelfde manier interpreteren als het onvermogen om jeZelf te her-scheppen.

D.w.z. niet effectief in staat zijn opnieuw terug te keren naar je eigen psycho-fysieke basis- of grondhouding (je veilige, vertrouwde ‘thuisbasis’).