Beyond Mind Meditatie

Beyond Mind Meditatie is de naam die ik gebruik voor een combinatie van enkele spirituele technieken, waaronder een oude Vedische mantra-meditatie. Decennia lang staat deze mantra-meditatie al bekend als de TM-techniek, zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi. Het is een eenvoudige techniek die iedereen kan leren, ongeacht iemands achtergrond wat betreft geloofsovertuiging, onderwijs, afkomst, cultuur of leeftijd. De meditatie leren en beoefenen vereist geen bijzondere geestelijke of lichamelijke vaardigheden. Geen concentratie en geen moeilijke houdingen. Iedereen die kan denken (d.w.z. bewust is van gedachten), kan deze techniek leren. Deze meditatie heeft algemene en specifieke, gunstige effecten op de drie belangrijkste levensgebieden: het geestelijk vermogen, de lichamelijke gezondheid en sociaal gedrag. Zie voor de positieve effecten van deze meditatie bij Voordelen

Maharishi

BEYOND MIND

BEYOND MIND

Bij deze meditatie wordt een mantra, een klank, gebruikt, maar het is NIET nodig om je daarop te concentreren. Deze mantra is als een comfortabel en veilig voertuig waarmee je in alle stilte in de diepte van je bewustzijn reist. Dit wordt transcenderen genoemd: d.w.z. voorbij de grenzen van het denkproces gaan, ofwel BEYOND MIND. De actieve denkniveau’s achter je laten, verloopt bij deze meditatie moeiteloos en het werkt altijd. Je kunt het twee keer per dag doen voor 15-20 minuten per keer, gemakkelijk in een stoel, thuis, maar ook in de trein, in de bus, in de auto op een parkeerplaats, of in het vliegtuig.

Sinds 1980 ben ik gekwalificeerd om mensen in te wijden in deze Vedische meditatietechniek. Eind jaren zeventig ben ik daarvoor in Zwitserland opgeleid door de in februari 2008 op 93-jarige leeftijd overleden Maharishi Mahesh Yogi, een uit India afkomstige natuurkundige, filosoof en spiritueel leraar, door velen genoemd de “Einstein van Bewustzijn”.

Het is een meditatie die eind jaren zestig, tijdens de roerige flower-power periode, in de Hippie-beweging en onder vooral studenten in Amerika heel populair was. Maar het was vooral te danken aan de leden van de muziekbands The Beatles, The Rolling Stones, The Beach Boys, aan folk singer Donovan en vele “celebrities” uit de Hollywood-scene dat deze meditatie wereldwijde bekendheid kreeg.

Het was pas in de eerste helft van de jaren zeventig, als gevolg van een veelheid aan wetenschappelijk onderzoek, dat alle hypes en verwikkelingen rond TM in een serieuzer vaarwater terecht kwamen. In 1975 heb ik zelf deze meditatie geleerd en in 1980 werd ik na een opleiding (TTC: de TM Teacher Training Course) in Zwitserland door Maharishi ingewijd tot TM-leraar.

Ik gaf cursussen in binnen- en buitenland, o.a. in India, hèt land van de meditatie.

In november 2010 is ook Oprah Winfrey met TM begonnen, en daarna hebben zelfs alle 400 werknemers van haar media-bedrijf deze meditatie geleerd.

Was ACTUEEL op 15 april 2012: Oprah brengt TM “mainstream” 

De veelbekroonde filmregisseur David Lynch (van films zoals: Twin Peaks, Blue Velvet, Mulholland Drive, en Inland Empire) richtte een paar jaar geleden de David Lynch Foundation op en zet zich in om bewustzijns- en vredesonderwijs op scholen in te voeren waarbij zoveel mogelijk scholieren en studenten de kans krijgen de TM techniek te leren.

Tien jaar geleden ben ik om verschillende redenen niet meer verbonden aan de TM organisatie. TM en de organisatie hebben me enorm veel goeds gebracht (TM doe ik nog steeds), waar ik heel dankbaar voor ben.

Het mediteren middels de TM techniek was in mijn geval de beste spirituele voorbereiding tot “ontwaken”. Na de organisatie te hebben verlaten, ben ik enkele jaren later in 2012, dank zij de Divine Grace van Sri AmmaBhagavan, tot een staat van Zelfrealisatie gekomen. Dat betekent in dit geval de realisatie van een bewustzijnstoestand van permanent Ontwaken.

Ik ben, los van de TM organisatie, als onafhankelijk leraar mijn eigen weg gegaan op het pad van spiritualiteit en biedt o.a. meditatie-cursussen aan onder de naam Beyond Mind Meditatie. Voor cursussen zie HIER.

Meditatie bergmeer