PPP tegen zinloos geweld

Zinloos geweld is uiting van een bewustzijn dat op gespannen voet leeft met zichzelf.

De oplossing is simpel:

De ‘Pedicure Peace Panacee’: creëer een bewustzijn dat op ont-spannen voet leeft met zichzelf.