Ki-principes

Vier basis Ki-principes, zoals geformuleerd door Koichi Tohei, vormen het fundament van Ki-training. Het zijn natuurlijke en universele grondbeginselen die wanneer ze op de juiste wijze worden uitgewerkt, inzicht en ervaring geven hoe zoiets als een natuurlijke toestand van ‘JEZELF  ZIJN’ ,  kan worden ontwikkeld.

De vier basis Ki-principes zijn:

1.      Schep Innerlijke Singulariteit (Keep One Point)

2.      ‘Bespan’ de Ontspanning (Relax completely)

3.      ‘Bekrachtig’ de Zwaartekracht (Keep weight underside)

4.      Stuw en Stuur de Aandacht (Extend Ki)

Uitgaande van deze vier Ki-principes kan je m.b.v. Ki-tests heel direct op ervaarbaar lichamelijk niveau het mentaal/fysiek-interactiemechanisme testen. Dit testen brengt een fundamentele bewustwording op gang en veroorzaakt als vanzelf een corrigerend effect op je eigen psycho-fysiologi­sche conditie. Daardoor kom je meer in je eigen kracht te staan, meer in het ‘Hier en Nu’. En kan je in stress-situaties meer ‘down to earth’ in het voor jou meest gewenste punt van ‘Jezelf  Zijn’  blijven.