Procedure Sacred Chambers Proces

Sri Bhagavan omgeven door Goddelijke wezens die meehelpen de Oneness-visie te realiseren.

Sri Bhagavan omgeven door Goddelijke wezens die meehelpen de Oneness-visie te realiseren.

De Sacred Chambers bestaan uit een tweetal kamers. Iedereen die wil deelnemen aan een sessie van het Sacred Chambers proces doorloopt deze 2 kamers. Deelname is kosteloos. Voor aanmelding klik HIER 

Kamer 1: Inleiding, instructie en groepsmeditatie als voorbereiding. De meditatie hier is een simpele contemplatie (overdenking) op een aantal cruciale aspecten van je leven. Het zijn punten van aandacht waarmee je als het ware eerst jezelf onder ogen gaat zien, en accepteert hoe je zelf bent. Relevante aspect-punten dus die samen in zijn geheel in een contemplatie zinvol genoeg zijn om tot een korte en effectieve “zelf-ontmoeting” te komen. Dit leidt tot een voor de Chambers-sessie optimale zelf-acceptatie. Hierna ben je klaar om vervolgens jouw Divine te ontmoeten.

Het komt regelmatig voor dat deelnemers in hun contemplatie in kamer 1 al zeer diepe Goddelijke ervaringen krijgen die bijzondere transformatieprocessen op gang brengen.

Iedereen die vaker wil deelnemen aan een Sacred Chambers sessie (bv. 5, 7 of méér keer), zal steeds weer opnieuw de ‘kamer 1-voorbereiding’ moeten volgen. Dat heeft de Sacred Chambers Paramatma zo bepaald. Overigens, alle richtlijnen en instructies m.b.t. het Sacred Chambers proces zijn direct door de Paramatma opgesteld. En de ervaring is dat als deze instructies goed worden opgevolgd, het proces het meeste resultaat oplevert. Met regelmaat, en hoe meer de Paramatma zich zal manifesteren, zullen er updates (aanvullingen of wijzigingen) volgen om deze unieke procedure optimaal te laten verlopen.

Kamers 2: Na de sessie van kamer 1 betreed je kamer 2. Je bent daar verder helemaal alleen. Het is niet te voorspellen wat in deze ruimte zal gaan gebeuren, want wat er gebeurt, is voor ieder persoon anders en uniek. Hier gaat het alleen om jou en jouw Divine, m.a.w. het is een heel bijzondere spirituele privé-aangelegenheid zonder tussenkomst van wie dan ook.

In deze kamer kunnen diepgaande en krachtige healings plaats vinden op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Jouw Divine kan je hiervoor een Deeksha geven. De nodige instructies van wat je in deze kamer zou kunnen doen, ontvang je tijdens de inleiding in kamer 1.

Miracle - Sri Bhagavan's hoofd komt uit de Srimurthi. Dit vond plaats in China in het huis van Zico.

Miracle – Sri Bhagavan’s hoofd komt uit de Srimurthi. Dit vond plaats in China in het huis van Zico.

In Kamer 2 kun je jouw Divine ontmoeten. Het is een mooi proces waarin je een heel eigen en intieme band gaat opbouwen met je Divine. Je kunt met je Divine communiceren: vragen stellen, om raad vragen, of problemen voorleggen waar je mee worstelt zodat ze mogen worden opgelost. Ook kun je vragen om permanente ontwaking, of jouw Divine verzoeken zich in fysieke vorm aan je kenbaar te willen maken.

Na de sessie van kamer 2 wordt je begeleid naar een plek waar je kunt gaan liggen in savasan (yoga-lighouding). Daarna keer je weer terug naar kamer 1, waarin je in alle stilte en innerlijk bij jezelf blijvend de energie en de transformatieprocessen verder in je laat doorwerken.

Nadat iedereen van de groep de kamers doorlopen heeft, volgt er nog een korte plenaire afsluiting. Het proces zal echter nog de dagen erna doorgaan.

Iedereen die geïnteresseerd is, kan aan het Sacred Chambers proces deelnemen: ouderen, kinderen, gelovigen, niet-gelovigen, ook mensen buiten de Oneness-gemeenschap. Voor aanmelding klik HIER 

Belangrijk! Lees eerst de praktische informatie, zie verder…

 

 

Sacred Chambers proces

Praktische informatie

Testimoniums

Q&A over o.a. Sacred Chambers

Wat is de Paramatma?

Sacred Chambers in lijn met huidige ICT ontwikkeling

Foto-galerie – verschijningsvormen van Paramatma

Foto-galerie – Srimurti miracles

Aanmelding

Sacred Chambers locaties in Nederland