Aikido Profiel – Will Stoelman

Will Stoelman

Will Stoelman

De Tijd vliegt. Ik beoefen 52 jaar Aikido waarvan 42 jaar ook actief als leraar/ trainer/coach. In de Judoschool van Peter Beljaars in Tilburg, waar het Aikido in het begin van de jaren zestig voor het eerst in Nederland werd geïntroduceerd, begon ik in 1963 met Aikido. Ik was toen 13 jaar oud. Vanaf mijn 7e levensjaar kwam ik al in die zelfde dojo voor Judolessen.

In 1971 verbleef ik voor één jaar in West-Berlijn waar ik een overstap maakte naar een andere vorm van Aikido, een meer traditionele vorm van Aikido, Aikikai Aikido. De Duitse Aikido- en Zen-adept Gerhardt Walter opende in dat jaar de eerste Aikido-dojo in Berlijn. In zijn dojo gaf ik ook mijn eerste zelfstandige aikido-lessen. Tot 1983 bleef ik deze stijl van Aikido beoefenen.

Katsuaki Asai Sensei

Katsuaki Asai Sensei

Echter na mijn tijd in Berlijn, deed ik dat vanaf 1972 onder leiding van Katsuaki Asai sensei in Düsseldorf. Een zeer gedreven, en technisch en fysiek krachtige leraar.

Opnieuw gooide ik daarna, in 1983, het roer om en begon me toe te leggen op een Aikido waar de nadruk meer lag op de ontwikkeling en toepassing van Ki. De enige en meest geschikte leraar die toen beschikbaar was, bleek Yoshigasaki sensei te zijn, die vanuit thuishaven Brussel heel Europa als werkterrein had.

Deze sensei was een leerling van de beroemde grootmeester Koichi Tohei, de grondlegger van Ki-Aikido en de Ki-Society. Ooit nam ik deel aan een tweetal seminars van Tohei sensei (in Londen en Heidelberg in 1988), wat veel indruk op me heeft gemaakt. Met name Tohei’s uitvoering en uitleg van de Kokyu dosa of Kokyu ho oefening was voor mij een belangrijke eye-opener. Het is de basis geworden van mijn Aikido-training.

Koichi Tohei Sensei

Koichi Tohei Sensei

In 2004 besloot ik voor een derde keer een grote en vernieuwende Aikido overstap te maken. Dit keer naar het Aikido Yuisinkai van Maruyama sensei, een “Aikido zonder grenzen”, een Aikido waarbij de Universal Spirit (Shin), de “Open Mind” in meest ruime zin, de grondslag vormt. Maruyama sensei was voorheen de Chief Instructor van de Ki-Society.

Binnen de ongekend flexibele Aikido-organisatie van Maruyama werd ik de Chief Instructor voor Nederland, tot oktober 2015. Mijn groeiende behoefte voor een nog diepere spirituele benadering, en ook het healing aspect van Aikido, kreeg hier alle ruimte.

Tevens heb ik de vrijheid mijn inzichten, opgedaan via andere spirituele wegen en methoden van energiewerk, op vele manieren uit te werken en met aikido-oefeningen te combineren. Op deze wijze probeer ik steeds opnieuw een passende synthese te vinden die verdieping brengt aan het Aikido.

Koretoshi Maruyama Sensei

Koretoshi Maruyama Sensei

Er is namelijk een Aikido nodig dat mee evolueert in de snel veranderende tijd, waarin we heden ten dage leven. Een Aikido wat past in een continu transformerende wereld waarmee we nu eenmaal moeten leren omgaan.

Aikido daagt me steeds uit om het vinden van de ideale synthese op microniveau, dus in de dojo op de tatami (mat), in goede harmonie te doen. En vervolgens om die ervaring van Eenheid op macroniveau, in de buitenwereld, in het leven van alledag, ten volle te leven. In oktober 2015 heb ik mijn functie als Chief Instructor Aikido Yuishinkai Nederland neergelegd en besloot ik als onafhankelijk Aikidoleraar verder te gaan.

Sinds dat ik, dank zij de Divine Grace van Sri AmmaBhagavan, tot zelf-realisatie ben gekomen, d.w.z. het leven leiden vanuit een permanente staat van Ontwaken, welk bewustzijn overigens nog immer toeneemt, gaat mij het vinden van syntheses en het leven in Eenheid leven steeds beter af. Noodzakelijke integratie- en veranderingsprocessen, innerlijk en uiterlijk, verlopen op natuurlijke wijze als vanzelf.

Dus ja, dan kan het niet anders dat de tijd vliegt, net zoals een Aikido-uke door het lucht- en ether-ruim vliegt, in de richting van het Tijdloze….

Morihei Ueshiba laat Uke vliegen…

 

Info Divine Aikido

Info Workshops Divine Aikido