Testimonium 15

HELP, MIJN DIVINE IS KLUSSER

Dinsdag 21 januari 2014. Bij mij begon het proces al thuis vlak voordat ik voor mijn eerste keer naar de Sacred Chambers vertrok. Ik zat voor mijn altaar, deed arathi, zong de moolamantra en een paar andere mantra’s en legde mijn handen toen op de paduka’s om deeksha te ontvangen.

Ik voelde ineens de aanwezigheid van een hele sterke energie, meer dan ik normaal voel. En toen ik de deeksha kreeg, begon mijn lichaam te schokken. Ik dacht nog, hmmm dit is een mooie voorbode. Ik moest ook denken aan dasa Kumarji in India die een paar keer opmerkte, nadat ik mijn ervaringen deelde tijdens mijn Deepening van maart/april 2011: “Oh je hebt het nu al, jij loopt hiermee vooruit op wat we straks gaan ervaren”.

Toen ik eenmaal bij Caroline’s huis was aangekomen, en iedereen die werd verwacht, was gearriveerd, begon de groepssessie in de eerste kamer: een introductie op het proces en een geleide groepsmeditatie. Dat creëerde al een prettige en serene, heilige stilte.

Om beurten werden we daarna via een trap naar boven de tweede en derde kamer binnengeleid. Was de ene klaar met alle kamers, dan pas kon de volgende gaan.

Voor mij had de tweede kamer een heel dynamisch karakter. Nadat ik knielend gebogen had voor de grote Srimurthi van Bhagavan die je in een rijzige staande houding met open armen verwelkomt, vroeg ik om verschillende helings. En nadat ik mijn handen op de paduka’s had gelegd, begon ik weer enorm te schokken, méér nog dan daarvóór thuis. Dat hield geruime tijd aan, maar werd uiteindelijk langzaam minder.

Een intense en diepe staat van vrede maakte zich van mij meester. Heel aangenaam, koesterend, en veilig, terwijl mooie gouden en blauwe kleuren in mijn geestesoog in elkaar overvloeiden.

Innerlijk begon ik de moolamantra en een dankbaarheidsmantra te zingen. Eigenlijk wilde ik zo heel lang nog blijven zitten, maar ik voelde duidelijk dat ik hier klaar was en spontaan prostreerde ik languit op de grond voor Sri Bhagavan.

Daarna kon ik even op de gang in een stoel zitten om wat bij te komen. Vervolgens mocht ik de derde kamer binnentreden. Uit diepe dankbaarheid boog ik opnieuw diep voor de bekende Srimurthi van AmmaBhagavan. Ik plaatste mijn handen op de Sri Murthi en als eerste bedankte ik AmmaBhagavan dat ik ook was gekozen om het Sacred Chambers proces te mogen begeleiden en dat ik daarvoor was uitgenodigd om naar India te komen.

Ook vroeg ik of de Divine zich fysiek aan mij zou willen verschijnen. Ik zag echter geen enkele beweging of concreet teken van, op, bij of uit de Srimurthi. Wel een heel sterk soort van aanwezigheid voelde ik opkomen. In mij, rondom mij, overal was die aanwezigheid er. Ik was zelf ook die aanwezigheid.

Als ik het zou willen omschrijven was het een niet-fysieke, niet-fysieke, niet-fysieke, niet-fysieke, niet-fysieke…., etc. aanwezigheid. Zo oneindig niet-fysiek en vormloos, dat het concreet vormelijk en fysiek voelbaar was. Ik verbaasde me dat de Divine op deze zo sterk onmanifeste wijze zich dus ook ervaarbaar kon manifesteren.

Het was een onbegrensde en oneindige ervaring. Heel bijzonder. Het was alsof de Divine hiermee wilde zeggen: “Je ziet me niet, maar nu ervaar je dat ik er wel ben en dat ik er altijd ben”. Heel geruststellend om dat niet alleen maar verstandelijk te weten, maar het ook heel krachtig te ervaren. Ik ben er heel dankbaar voor.

Intussen zorgt de Divine al heel goed voor me. Ik kreeg deze week de zekerheid dat ik het benodigde geld voor alle kosten om in maart naar India te kunnen gaan, volgende maand in één weekend zal kunnen verdienen.

En de subtiele uitwerkingen van de helings is nu een paar dagen na het Chambers proces nog volop in gang. Mijn al 30 jaar versleten rechterknie voelt al een stuk krachtiger en stabieler, en zelfs in een deel van deze knie en bovenbeen dat met de jaren gevoelloos is geworden, een dode zenuw waarschijnlijk, is het gevoel weer teruggekomen. Zeer opmerkelijk.

Verder is mijn linkeroog verbeterd. Negen jaar geleden ben ik geopereerd aan dit oog vanwege netvliesloslating. Het zicht van dat oog is daarna nooit meer volledig hersteld. Voor een deel heb ik met dat oog een voortdurend veranderend wazig en ook scheef beeld. Daarmee zijn mijn linker- en rechteroog niet goed op elkaar afgestemd en uit evenwicht.

Daar komt nog bij dat twee jaar geleden mijn oogarts bij een controle opmerkte dat in mijn linkeroog ook een beginnende staar aan het opkomen is en dat ik t.z.t. daar wel aan moet worden geopereerd. In de afgelopen twee jaar merkte ik inderdaad dat naast het wazige oog dat ik al had de zich ontwikkelende staar de wazigheid alleen maar verergerde.

Nu, gisteren merkte ik opeens tijdens televisie kijken, dat het scheve beeld dat ik in mijn linker oog had verdwenen was. En ook, dat de wazigheid aanmerkelijk was verminderd en dat ik met links scherper kon kijken. Ik kon het nauwelijks geloven. Minuten lang ben ik mijn ogen blijven checken, links, rechts, links, rechts. De scherpte van het beeld links is nu nagenoeg gelijk geworden aan het beeld van mijn rechteroog.

Dit waren in ieder geval o.a. de twee helings waar ik de Divine specifiek om gevraagd had. Echt verbazingwekkend dat je bijna op bestelling de Divine aan je kunt laten sleutelen. Of zoals Bhagavan het zelf vaak noemt “opereren”. Maar goed, opereren of sleutelen, ik hoop dat de Divine nog even in mij goddelijk blijft door “klussen”. Een betere Klusjesman kun je je toch niet wensen?

Wat mij betreft mogen ze nu in de gezondheidszorg dit 3-kamerproces invoeren. En niet alleen in de gezondheidszorg, ook onze regering zou een stuk beter af zijn met drie kamers dan nu met twee  :).

Sri AmmaBhagavan Sharanam (in volledige overgave)

Met dank ook aan Caroline Ballering, begeleider Sacred Chambers

Will Stoelman

 

Terug naar Testemoniums