Oneness & Deeksha

Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti

De Kosmische werkelijkheid is Oneness,

de Ontwaakten nemen het waar in talrijke vormen.

Vele handen maken LICHTwerk

Oneness Deeksha: een krachtige “bewustzijnsboost”

HET NIEUWE WONDER VOOR EEN NIEUWE WERELD 

Sri Amma en Sri Bhagavan

Sri Amma en Sri Bhagavan

Wat is Oneness Deeksha? Oneness Deeksha is een overdracht van Goddelijke energie, een zegening, die diepgaande neuro-biologische transformaties op gang brengt, zoals onderzoek heeft aangetoond. Het zogenaamde reptielen-hersengedeelte wordt gedeactiveerd en de voorhoofdskwabben worden sterk geactiveerd. Het gevolg is dat het algemene gevoel van afgescheidenheid plaats maakt voor steeds meer verbondenheid (Oneness).

Een belangrijk effect van Oneness Deeksha is dat je de werkelijkheid van wie je echt bent méér onder ogen kunt en durft zien. Met name je eigen “negatieve” eigenschappen, die door de tijd toch een deel van je zijn geworden, kun je makkelijker gaan herkennen en erkennen. Daardoor neemt de innerlijke strijd af, je komt los van de conflicterende geest. Vrij ook van de bindende invloed van alles wat vanuit de buitenwereld op je af komt. Je begint dus te ontwaken en te zien wie je bedoeld bent te zijn. Dit is de Vrijheid (mukthi) waar we bewust of onbewust altijd naar op zoek zijn, en die ons nu via Deeksha gegeven wordt.

Gouden randje

Als je Oneness Deeksha’s ontvangt, gaan alle dingen in je leven, en het leven zelf, dus vanzelf meer en meer een gouden randje krijgen. De inwerking van Oneness Deeksha in je zenuwstelsel en in heel je energetisch lichaam vormt geen enkel probleem met je religieuze achtergrond of met welke van je andere spirituele oefeningen dan ook. Het laat zich gemakkelijk combineren met alles wat jij zelf in het leven belangrijk vindt.

“You are all Buddhas. There is nothing you need to achieve.

Just open your eyes.”

– Siddharta Gautama

“The perfect and the imperfect, the sacred and the profane, the beautiful and the ugly, sinner and saint, evil and good are all manifestations of the one divine consciousness. This is the reality of an enlightened being. “

– Sri Bhagavan

 

Oneness Blessing: een ZEGEN voor de hedendaagse mens.

Hoe wordt Oneness Blessing of Deeksha gegeven?

Oneness Deeksha kun je ontvangen direct via handoplegging op het hoofd (dit komt het meeste voor) of via de ogen, maar ook over afstand: telefonisch of op een afgesproken uur, en ook via internet. Ook kan Oneness Deeksha-overdracht plaatsvinden via de stem (zang of spraak), muziek, dans of een andere creatieve uiting. Zie ook Oneness Deeksha bijeenkomsten

 

 

Symbool van Goddelijke Genade

Symbool van Goddelijke Genade

 

De Oneness Tempel – het HART-centrum van de Oneness University in India