Methodiek: MIND your Business

De Ki-trainingsmethodiek volgens het ‘Mind  Your Business’ concept.

To ‘Mind Your Business’ first ‘Mind Yourself’ via ‘Multi Mind Management’. Dit is Ki-training op 7 ‘werk’-niveaus:

 

1. Mind your Body (Ki-lichaamsoefeningen)

 

2. Mind your Breathing (Ki-ademhalingsoefening)

 

3. Mind your Mind (Ki-stilte-oefening)

 

4. Mind your Feeling (Ki-sense-oefening)

 

5. Mind your Being (Ki-tests)

 

6. Mind your Space/Time (Ki-ruimte/tijd-oriëntatie)

 

7. Mind your Doing (Ki-toepassing)

 

‘Multi Mind Management’ is ‘Mind Minded (Ki minded) Management’ wat leidt tot ‘Mind Manifesting (Ki manifesting) Management’. Dit in zijn geheel is de essentie en de basis van ‘Menselijk Milieu Management‘.

 

MENSELIJK MILEU MANAGEMENT

Menselijk Milieu omvat ieders ‘binnen- en buitenwereld‘. Ki-training is vooral het spontane herorganiseren van het eigen innerlijk voelings- en belevingsmilieu.

Dit vergroot de eigenwaarde van iemands eigenheid: het unieke zelf-Mens-zijn.

En vanuit Zelf-waardering groeit van-Zelf een betere relatie met de (sociale) omgeving.