De Nu’e invalshoek

Uitgangspunt van de uiteenlopende Ki-oefeningen is steeds weer de actuele situatie van de deelnemer zelf.

Zijn/haar momentane, en dus relevante, ‘Nu-Conditie’ (innerlijke balans) wordt gerespecteerd en is begin- en ijkpunt van een groeiproces.

Het dan onstane, groeiend werkmomentum krijgt gaandeweg meer verdieping van het innerlijk ‘Nu‘, via op dit ‘Nu’ gerichte Ki-aandachtsoefeningen.