Leidinggeven

Zelf-sturing is de meest natuurlijke vorm van leidinggeven of management.

Zelf-sturing onstaat na overgave aan de natuurlijke drang tot (zelf)expressie.

Zelf-sturing wordt het best op gang gebracht door terugkoppeling naar het Zelf-punt, de eigen innerlijke, dynamische, basis Ki-Singulariteit.