Competentie

Competentie is Bevoegdheid, Toekomendheid, Natuurlijke Autoriteit.

Dit is in de kern, een kwestie van innerlijke groei.

Bevoegdheid uitoefenen is de kunst zichzelf ‘passend’ in situaties te voegen en vervolgens deze situaties professioneel, doch van ‘binnenuit‘, te sturen.

Dit is Zelf-competentie.